Doktora

Danışman Atama Teklifi

Danışman Değişikliği Teklifi

Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu

Doktora Yeterlik Başvurusu ve Sınav Jürisi Öneri Formu

Doktora Yeterlik Sınav Sonucu

Tez Danışmanı, Tez Adı/Tez Konusu Teklifi

Tez Adı Değişikliği Teklifi Formu

Tez İzleme Komitesi Teklifi

Tez İzleme Komitesi Değişikliği Teklifi Formu

Tez Önerisi Savunma Tutanağı

Tez İzleme Komitesi Ara Raporu

Sunulmayan Tez İzleme Komitesi Ara Raporu Formu

Tez Teslimi Formu

Tez Savunma Sınavı

     
01/10/2013
5456 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Süleymaniye Takvimhane Caddesi No: 19 Pk :34116 Fatih / İstanbul

Esnaf Hastanesi Kat.4

Tel: 0 (212) 440 00 00

Fax:0 (212) 440 18 05