Doktora

Danışman Atama Teklifi Danışman Değişikliği Teklifi Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu Doktora Yeterlik Başvurusu ve Sınav Jürisi Öneri Formu Doktora Yeterlik Sınav Sonucu Tez Danışmanı, Tez Adı/Tez Konusu Teklifi Tez İzleme Komitesi Teklifi Tez Adı Değişikliği Teklifi Formu Tez İzleme Komitesi Değişikliği Teklifi Formu Tez Önerisi Savunma Tutanağı Tez İzleme Komitesi Ara Raporu Sunulmayan Tez İzleme Komitesi Ara Raporu Formu Tez Teslimi Formu Tez Savunma Sınavı      
01/10/2013
5203 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Süleymaniye Takvimhane Caddesi No: 19 Pk :34116 Fatih / İstanbul

Esnaf Hastanesi Kat.4

Tel: 0 (212) 440 00 00

Fax:0 (212) 440 18 05