İstanbul Üniversitesi
http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/?p=7325
Export date: Thu Sep 21 8:37:47 2017 / +0000 GMT

Doktora


Danışman Atama Teklifi 1

Danışman Değişikliği Teklifi 2

Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu 3

Doktora Yeterlik Başvurusu ve Sınav Jürisi Öneri Formu 4

Doktora Yeterlik Sınav Sonucu 5

Tez Danışmanı, Tez Adı/Tez Konusu Teklifi 6

Tez İzleme Komitesi Teklifi 7

Tez Adı Değişikliği Teklifi Formu 8

Tez İzleme Komitesi Değişikliği Teklifi Formu 9

Tez Önerisi Savunma Tutanağı 10

Tez İzleme Komitesi Ara Raporu 11
12

Sunulmayan Tez İzleme Komitesi Ara Raporu Formu 13

Tez Teslimi Formu 14

Tez Savunma Sınavı 15

 

 

 
Links:
 1. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2016/11/2016doktoradanışmanatamateklifi- 1.doc
 2. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2016/11/2016doktoradanışmandeğişikliğ iteklifi.doc
 3. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2016/11/2016Doktora-yeterlik-komitesi-öne risi.doc
 4. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2016/11/2016Doktora-yeterlik-jürisi-oluş turulması.doc
 5. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2016/11/2016Doktora-yeterlik-sınav-sonucu -2.doc
 6. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2017/03/2017Doktora-Tez-adı-ve-Danışman -teklifi.docx
 7. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2017/03/2017doktoratezizlemekomitesiteklif i.doc
 8. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2017/03/2017doktoratezadıdeğişikliğite klifi.doc
 9. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2017/03/2017tezizlemekomitesideğişikliğ iteklifi.doc
 10. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2016/11/2016tezönerisisavunmatutanağıfo rmu-4.doc
 11. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2017/03/2017doktoraraporsonuçları.doc
 12. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2014/02/doktoraraporsonuçları2.doc
 13. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2016/11/2016doktoraraporusunmayanöğrenci ler.doc
 14. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2017/06/2016eğitimbilimleritezteslimidokt ora-1-1.doc
 15. http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/ uploads/2016/11/2016doktoratezsavunmasınavtutana ı.doc
Post date: 2013-10-01 15:52:30
Post date GMT: 2013-10-01 12:52:30

Post modified date: 2017-06-05 13:21:20
Post modified date GMT: 2017-06-05 10:21:20

Export date: Thu Sep 21 8:37:47 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://egitimbilimleri.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com