Başarı notu ve not dönüşümleri

Başarı Notu ve Not Dönüşümleri MADDE 27  (1) Başarı notu; öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve etkinlikler ile yarıyıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 100’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.
(2) Bir lisansüstü dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavı notunun 100 üzerinden en az 60 ve ders başarı notunun 4.00 üzerinden yüksek lisansta en az 2.00, doktorada en az 2.50 olması gerekir. Bu sınır ilgili enstitü kurulu kararı ile yükseltilebilir.
(3) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:
100'lük Not Aralığı4'lük Not Harfli NotYüksek LisansDoktora
93-1004.00AAMükemmelMükemmel
87-923.50BAÇok iyiÇok iyi
81-863.00BBİyiİyi
75-802.50CBOrta ÜstüOrta Üstü
65-742.00CCOrtaGeçmez
56-641.50DCGeçmezGeçmez
45-551.00DDGeçmezGeçmez
00-440.00FFGeçmezGeçmez
FDDevamsızDevamsız
B*Başarılı*Başarılı*
BZ*Başarısız*Başarısız*
MMuafMuaf
12/08/2014
4205 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Süleymaniye Takvimhane Caddesi No: 19 Pk :34116 Fatih / İstanbul

Esnaf Hastanesi Kat.4

Tel: 0 (212) 440 00 00

Fax:0 (212) 440 18 05