Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 01/02/ 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup,  26/02/2010 tarihli ve 27505 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Enstitümüz 5510 sayılı Kanunun 11.maddesinin birinci fıkrasının c bendi kapsamında 19.02.2013 tarihinde tescil işlemi yapılmış, Devlet arşivleri binasının 2.katında faaliyetine başlamıştır.

27.06.2013 tarihli Yüksek öğretim Genel Kurul toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. Maddeleri uyarınca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden, Eğitim Bilimleri Enstitüsü kapsamına giren programların aktarılması kararlaştırılmıştır.

30 Eylül 2013 tarihli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı gereğince ilgili Enstitülerdeki öğrencilerin aktarımı yapılmıştır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, İlköğretim, Türkçe Eğitimi, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği, Özel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi olmak üzere 5 Anabilim Dalı 24 Yüksek Lisans ve Doktora programından oluşmaktadır.

Enstitümüz halen Esnaf Hastanesinin 4.katında faaliyetlerine devam etmektedir.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7.maddeleri uyarınca Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bünyesine aktarılan programlar kuruluş tarihleri  
Enstitü Adı Anabilim Dalı Programın Adı YÖK Kuruluş Tarihi
Sosyal Bilimler Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora 09.07.2009
Sosyal Bilimler Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans ve Doktora 09.07.2009
Sosyal Bilimler İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek 31.07.2003
Sosyal Bilimler Türkçe Türkçe Eğitimi Anabilim dalı Yüksek Lisans 26.06.2001
Sosyal Bilimler Türkçe Türkçe Eğitimi Anabilim dalı Doktora 31.07.2003
Sosyal Bilimler Özel Eğitim Üstün Zekalılar Eğitimi Yüksek Lisans 30.06.2003
Sosyal Bilimler Özel Eğitim Üstün Zekalılar Eğitimi Doktora 13.04.2006
Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Eğitimde Psikolojik Hizmetler Doktora 31.07.2003
Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans 06.11.2008
Fen Bilimleri İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora 06.11.2008
  NOT: Anabilim dalları ve programların kuruluş tarihleri hakkında 06.12.2016 tarih ve 14257 sayılı yazısında Sosyal Bilimler Enstitüsünün 1982 yılı Ekim ayında kurulduğu, kurulduğu tarihte Yabancı Diller Eğitimi Dalı ve Eğitim Bilimleri yüksek lisans programlarına öğrenci alınmakta olduğundan Yükseköğretim Kurulu İzin Belgelerinin bulunmadığı belirtilmiştir.