Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ:

"Milli ve evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımı benimseyen, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, ülke ve dünya sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretebilen, Ulusal ve Uluslar Arası düzeyde araştırma yapabilme yeterliğine sahip lisansüstü düzeyde eğitimciler yetiştirmektir."

VİZYONUMUZ:

"Ulusal ve Uluslar arası standartlara sahip, eğitim bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim için en çok talep gören, Uluslar arası düzeyde aranan üstün niteliklere sahip eğitimciler ve akademisyenler yetiştiren, Ulusal ve Uluslararası alanda eğitim politika ve yaklaşımları etkileyecek üst düzey araştırmaları destekleyen bir kurum olmaktır."